Calibration of littoral diatoms to water chemistry in standing fresh waters (Flanders, lower Belgium): inference models for historical sediment assemblages

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Calibration of littoral diatoms to water chemistry in standing fresh waters (Flanders, lower Belgium): inference models for historical sediment assemblages'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen