Puede un programa de reproducción salvar al Sapo Partero Común en Flandes, Bélgica?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

1631 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdragePuede un programa de reproducción salvar al Sapo Partero Común en Flandes, Bélgica?
Oorspronkelijke taalEngels
Artikel nummer1
Volume50
Pagina's (van-tot)2-4
Aantal pagina’s3
PublicatiestatusGepubliceerd - jun-2020

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

EWI Biomedische wetenschappen

  • B005-dierkunde

Taxonomische lijst

  • amfibieën (Amphibia)

Beleidsmatig

  • faunabeheer

Geografische lijst

  • West-Europa

Technologisch

  • kwekerijen/kweektechnologie

Dit citeren