Can multilayer perceptron ensembles model the ecological niche of freshwater fish species?

R. Munoz-Mas, F. Martinez-Capel, J. D. Alcaraz-Hernandez, A. M. Mouton

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  11 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftECOLOGICAL MODELLING
  Volume309
  Pagina's (van-tot)72-81
  ISSN0304-3800
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 10-aug-2015

  Dit citeren