Natuurscenario’s in Vlaanderen: kunnen beleidskeuzes het verschil maken?

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    650 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Natuurscenario’s in Vlaanderen: kunnen beleidskeuzes het verschil maken?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen