Can species distribution models using remotely sensed variables inform reintroductions? Trialling methods with Carterocephalus palaemon the Chequered Skipper Butterfly

Georgina Halford, Caroline Bulman, Nigel Bourn, Dirk Maes, Alexander Harpke, Jenny Hodgson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

102 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of insect conservation
ISSN1366-638X
PublicatiestatusGepubliceerd - 28-jan-2024

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Insecten

Taxonomische lijst

  • dagvlinders (Lepidoptera)

Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid

Geografische lijst

  • België
  • Verenigd Koninkrijk

Technologisch

  • modellering

Dit citeren