Can we successfully monitor a population density decline of elusive invertebrates? A statistical power analysis on Lucanus cervus

Arno Thomaes, Pieter Verschelde, Detlef Mader, Eva Sprecher-Uebersax, Maria Fremlin, Thierry Onkelinx, Marcos Mendez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1726 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftNATURE CONSERVATION-BULGARIA
Exemplaarnummer19
Pagina's (van-tot)1-18
ISSN1314-6947
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2017

Thematische lijst

  • Soortenbeschermingsplan
  • Insecten
  • Conservatie

EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie
  • B320-zo�geografie

Taxonomische lijst

  • vliegende herten (Lucanidae)

Beleidsmatig

  • beleidsgerichte meetnetten
  • Natura 2000
  • Habitatrichtlijn (HRL)

Dit citeren