Canditate metabolites for ash dieback tolerance in Fraxinus excelsior

Miguel Nemesio-Gorriz, Riya C Menezes, Christian Paetz, Almuth Hammerbacher, Marijke Steenackers, Kurt Schamp, Monica Höfte, Ales Svatos, Jonathan Gershenzon, Gerry C Douglas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Canditate metabolites for ash dieback tolerance in Fraxinus excelsior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie