Changes in the distribution area of vascular plants in Flanders (northern Belgium): eutrophication as a major driving force

Wouter Van Landuyt, L Vanhecke, I Hoste, Frederik Hendrickx, Dirk Bauwens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Changes in the distribution area of vascular plants in Flanders (northern Belgium): eutrophication as a major driving force'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen