Hoofdstuk 17 ecosysteemdienst plaagbeheersing

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoekpeer review

  2405 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  • Natuurlijke plaagbeheersing wordt optimaal geleverd wanneer populaties van natuurlijke vijanden levensvatbaar zijn. Ook meer technologische vormen van niet-chemische plaagbeheersing met bv. gekweekte natuurlijke vijanden zijn mogelijk.
  • Het is door gebrek aan kennis en variatie in lokale vraag, aanbod en gebruik van deze dienst niet mogelijk zonder verder onderzoek sluitende uitspraken te doen over de huidige toestand en trend van deze ecosysteemdienst.
  • In Noordwest-Europa gaat potentieel ongeveer 60% van de gewasopbrengsten verloren aan plagen en competitie met onkruiden. Ondanks het gebruik van bestrijdingsmiddelen gaat nog steeds een kleine 20% verloren. Voor Vlaanderen zijn er geen specifieke data.
  • Natuurlijke plaagbeheersing draagt bij aan de beschikbaarheid van voedsel, en zou mogelijk de negatieve gezondheidseffecten en kosten van pesticidengebruik kunnen verminderen. Economische waarderingsmodellen voor bestuiving zouden kunnen aangepast worden om ook een waardering van natuurlijke plaagbeheersing toe te laten.
  • Het optimaal inzetten van deze dienst vereist wijzigingen in landbouwtechnologie, landschapsinrichting en grondgebruik.
  • Natuurlijke plaagbeheersing kan ook bijdragen aan houtproductie en de productie van energiegewassen.
  • Beleidsmatig past plaagbeheersing onder initiatieven rond functionele agro-biodiversiteit en agro-milieumaatregelen, welke van internationaal (CAP) tot lokaal (PODPO) niveau ingang vinden.
  • Er is meer kennis nodig, zowel over de ecologische als economische aspecten van deze dienst
  Vertaalde titel van de bijdrageChapter 17 - Ecosystem service pest regulation
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s24
  PublicatiestatusGepubliceerd - 8-mei-2014

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2014.1994543

  Thematische lijst

  • Schadebeheer (beheer)

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • B006-landbouwkunde

  Beleidsmatig

  • ecosysteemdiensten

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Hoofdstuk 17 ecosysteemdienst plaagbeheersing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren