Hoofdstuk 23 ecosysteemdienst kustbescherming

Sam Provoost, Sebastian Dan, Sander Jacobs

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoekpeer review

  1525 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Zandbanken, slikken, schorren, stranden en duinen vormen een natuurlijke bescherming tegen stormvloeden en mariene overstromingen.
  Het grootste deel van de kustlijn wordt vandaag in belangrijke mate beschermd door brede of smalle duingordels.
  Vooral in de zeereepduinen draagt een biotische component daar substantieel toe bij, namelijk de vegetatie gedomineerd door helm.
  Er is een rechtstreekse waardering mogelijk van Kustbescherming via het vermijden van slachtoffers en economische schade bij stormvloeden, net als via de vermeden kosten van aanleg en onderhoud van zeewerende infrastructuur.
  Verdere urbanisatie van de kustvlakte en klimaatwijzigingen doen de vraag naar (het belang van) deze dienst toenemen. Het belemmeren van natuurlijke duinvorming en het overmatig vastleggen van duinen hypothekeert de toekomstige levering van de dienst. Duinen afgesneden van de natuurlijk dynamiek hebben een verminderd ‘zelfhelend vermogen’ na stormen.
  Het inzetten op natuurlijke kustbescherming heeft naast economische voordelen synergiën met recreatie en biodiversiteit.
  Beleidsmatig-planologisch is de zeereep grotendeels geconsolideerd. Er zijn echter lokaal opportuniteiten voor het verbeteren van het gebruik van natuurlijke kustbescherming door het verwijderen van oude dijken en het voorzien van aangepaste recreatieve infrastructuur.
  Vertaalde titel van de bijdrageChapter 23 - Ecosystem service Coastal protection
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s33
  PublicatiestatusGepubliceerd - 7-mei-2014

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2014.1988082

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Beheer
  • Beleid
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Strand en duinen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B002-biofysica
  • B003-ecologie
  • B004-plantkunde

  Beleidsmatig

  • ecosysteemdiensten
  • geïntegreerd Kustzonebeheer (ICZM)

  Geografische lijst

  • kust
  • Vlaanderen

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Hoofdstuk 23 ecosysteemdienst kustbescherming'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren