Chloroplast and total genomic diversity in the endemic costa rica tree lonchocarpus costaricensis (j. D. Smith) pittier (papilionaceae)

C Navarro, S Cavers, N Colpaert, G Hernandez, Peter Breyne, A. J Lowe

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1451 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Chloroplast and total genomic diversity in the endemic costa rica tree lonchocarpus costaricensis (j. D. Smith) pittier (papilionaceae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Landbouw & Biologie

  Medicijnen en Levenswetenschappen