Classification and assessment of degradation in European running waters

E Degerman, U Beier, Jan Breine, A Melcher, Paul Quataert, C Rogers, N Roset, Ilse Simoens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Classification and assessment of degradation in European running waters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Landbouw & Biologie