Classification and assessment of degradation in European running waters

E Degerman, U Beier, Jan Breine, A Melcher, Paul Quataert, C Rogers, N Roset, Ilse Simoens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  5 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Classification and assessment of degradation in European running waters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Landbouw & Biologie