Combining multiple markers significantly increases the sensitivity and precision of eDNA-based single-species analyses

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

463 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
ISSN2637-4943
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 25-apr-2023

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Invasieve soorten

Thematische lijst

  • Exoten (beheer van fauna)
  • Soortenbeschermingsplan
  • Amfibieën en reptielen

Dit citeren