Comparative thermal ecology of the sympatric lizards Podarcis tiliguerta and Podarcis sicula

R Van Damme, Dirk Bauwens, A. M Castilla, R. F Verheyen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  511 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Comparative thermal ecology of the sympatric lizards Podarcis tiliguerta and Podarcis sicula'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen