Conservation status of the Natura 2000 habitat 3150 (Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation) for the Belgian Atlantic region

An Leyssen, Louis-Marie Delescaille, Luc Denys, Jo Packet, Wouter Van Landuyt, Desiré Paelinckx

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1734 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TitelConservation status of the Natura 2000 habitats and species
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Publicatiedatum2008
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2008

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B270-plantenecologie
  • B004-plantkunde

  Taxonomische lijst

  • macrofyten

  Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)

  Geografische lijst

  • België

  Dit citeren