Conserving Europe’s most endangered butterfly: The Macedonian Grayling (Pseudochazara cingovskii)

Rudi Verovnik, Branko Micevski, Dirk Maes, Irma Wynhoff, Chris Van Swaay, Martin Warren

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  133 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftJournal of insect conservation
  Volume2013
  Exemplaarnummer17
  Pagina's (van-tot)941–947
  ISSN1366-638X
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2013

  Thematische lijst

  • Insecten

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-zo�geografie
  • B280-dierenecologie

  Taxonomische lijst

  • dagvlinders (Lepidoptera)

  Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid

  Dit citeren