Constraints on temperature regulation in two sympatric podarcis lizards during autumn

I Grbac, Dirk Bauwens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  755 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Constraints on temperature regulation in two sympatric podarcis lizards during autumn'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen