Corrigendum to “Impact of declining atmospheric deposition on forest soil solution chemistry in Flanders, Belgium.” [Atmos. Environ. 62C (2012) 50–63]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1511 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftAtmospheric Environment
ISSN1352-2310
PublicatiestatusGepubliceerd - 23-okt-2017

Thematische lijst

 • Vermesting
 • Verzuring
 • Bossen en parken

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie
 • bossen

Beleidsmatig

 • bodembescherming
 • bosbescherming
 • stikstof
 • zwavel
 • aluminium
 • basische kationen
 • bodemoplossing
 • depositie

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Dit citeren