Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Vogelrichtlijnsoorten in Vlaanderen: Versie 2.0

Glenn Vermeersch (Hoofdauteur), Peter Adriaens, Niko Boone, Marc Pollet

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1615 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Vogelrichtlijnsoorten in Vlaanderen: Versie 2.0'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie