Criteria voor het bepalen van de lokale staat van instandhouding van wulp, grutto, watersnip, velduil, blauwe kiekendief en paapje

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1781 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Habitat- en Vogelrichtlijn vormen samen de hoeksteen van het Europese natuurbeleid. Elke lidstaat moet streven naar een gunstige staat van instandhouding van de op haar grondgebied aanwezige Natura 2000 habitattypen en soorten. Die toestand moet regelmatig gerapporteerd worden. In dit advies geeft het INBO criteria om de lokale staat van instandhouding van wulp, grutto, watersnip, velduil, blauwe kiekendief en paapje te kunnen bepalen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 8-okt-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3958

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Vogels
  • Soorten
  • Broedvogels

Dit citeren