Cucujus cinnaberinus (Cucujidae) koloniseert Noord België in een snel tempo

Arno Thomaes, Luc Crèvecoeur, Gibson Daka, Mario De Block, Vincent Fievet, Rens Hendrickx, Kennedy Kariuki, Roel Lammerant, Seppe Marchand, Kevin Scheers, Vincent Smeekens, Peter Van de Kerckhove

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

1929 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageCucujus cinnaberinus (Cucujidae) koloniseert Noord België in een snel tempo
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftBulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie
Volume156
Exemplaarnummer3
Pagina's (van-tot)162-172
Aantal pagina’s11
PublicatiestatusGepubliceerd - 2021

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos

Thematische lijst

  • Insecten

EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-zo�geografie

Taxonomische lijst

  • xylobionte kevers

Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)

Geografische lijst

  • Vlaanderen

Technologisch

  • veldwerk (observatie en staalname)

Dit citeren