De impact van het slib in de Bazeput op het te verwachten visbestand.

Stijn Huysecom (Hoofdauteur), David Buysse, Johan Coeck

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  790 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Bazeput vormt een belangrijke migratieweg tussen de Zeeschelde en de (Beneden?)-Schelde. De Bazeput is in vergaande mate dichtgeslibd. Omdat het over een aanzienlijke kostprijs gaat om het slib te ruimen, stelt zich de vraag of het slib een probleem vormt voor het visbestand. Het advies geeft aan voor welke vissoorten de Bazeput van belang is als migratieroute en opgroeihabitat, welke schadelijke stoffen in het slib aanwezig zijn en welke negatieve effecten deze kunnen veroorzaken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 19-nov-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2840

  Thematische lijst

  • Vissen
  • Oppervlaktewater
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Fauna

  Dit citeren