De maatschappelijke kosten en baten van overstromingsbescherming: natuurlijk overstromingsgebied versus wachtbekkens in de Dijlevallei

Rolinde Demeyer, Francis Turkelboom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  199 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  NieuwsbriefNieuwsbrief Milieu & Economie
  PublicatiestatusGepubliceerd - 21-feb-2014

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Maatschappij
  • Ruimte

  Beleidsmatig

  • ecosysteemdiensten
  • waterbeheersing

  Geografische lijst

  • Dijle

  Dit citeren