De muskusrat (Ondatra zibethicus) en de bruine rat (Rattus norvegicus) in Vlaanderen: mechanische versus chemische bestrijding = The muskrat (ondatra zibethicus) and brown rat (rattus norvegicus) in flanders: mechanical versus chemical control techniques

Jan Stuyck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  1 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Zowel de muskusrat (Ondatra zibethicus) als de bruine rat (Rattus norvegicus) worden in Vlaanderen bestreden, maar elk met een verschillende bestrijdingstechniek. Voor de muskusrat wordt hoofdzakelijk voor een mechanische bestrijding met fuiken en klemmen gekozen, terwijl men de bruine rat veelal chemisch bestrijdt door middel van anticoagulantia. Naast verschillen in de biologie van beide soorten, de context waarin de bestrijding van start ging en technische en organisatorische argumenten, liggen ook algemene beleidskeuzes alsook nationale en internationale wetgeving aan de basis van deze ontwikkeling.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftLutra (Leiden)
  Volume45
  ExemplaarnummerLeiden
  Pagina's (van-tot)105-122
  Aantal pagina’s18
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Jacht (soortenbeleid)
  • Rattenbestrijding

  Dit citeren