De ontwikkeling van een streefbeeld voor het Schelde estuarium op basis van de ecosysteemfuncties, benaderd vanuit de functie natuurlijkheid

E de Deckere, Patrick Meire

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  1677 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit rapport is een aanzet om te komen tot een zo objectief mogelijke ontwikkeling van een streefbeeld voor het Schelde estuarium in 2030 vanuit het oogpunt “natuurlijkheid”. Hierbij is gebruik gemaakt van de “goods & services” van een ecosysteem. Dit principe is bekend geraakt door een publicatie in Nature (Costanza et al, 1997), waarbij deze “goods & services” op een globale schaal werden gekoppeld aan economische waarden. Bij deze willen de auteurs benadrukken, dat ze met de beschreven methode deze koppeling niet wensen te maken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijUniversiteit Antwerpen
  Aantal pagina’s33
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2000

  Thematische lijst

  • Kust en Estuaria

  Dit citeren