De Opmars van de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft in Vlaanderen

Kevin Scheers, Nicolas Pardon

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

Uittreksel

De gestreepte Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus acutus) is een relatieve nieuwkomer onder de exoten. Ze werd voor het eerst aangetroffen in Nederland in 2002 en in België pas in 2015. Bij onze noorderburen heeft de soort op zeer korte tijd grote delen van het land gekoloniseerd. En, hoewel de soort bij ons nog maar enkele jaren voorkomt, blijkt deze ook in Vlaanderen plots snel uit te breiden. Toen de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft voor het eerst werd ontdekt waren er vondsten uit vier kilometerhokken en bleek deze op drie plaatsen gevestigde populaties te hebben. Nu, drie jaar later, spreken we over 5 gevestigde en uitdijende populaties en is de soort al vastgesteld binnen 21 kilometerhokken verspreid over heel Vlaanderen.
Oorspronkelijke taalNederlands
PublicatiestatusGepubliceerd - 22-nov-2022

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Faunabeheer

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Exoten (beheer)
  • Beheer van water
  • Exoten (soortenbeleid)

Taxonomische lijst

  • Rivierkreeften (Astacidea)

Geografische lijst

  • Vlaanderen

Dit citeren