De Rugstreeppad als strandtoerist: Landschapsgenetica vertelt hoe het de Rugstreeppad vergaat aan de kust

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

2 Downloads (Pure)

Uittreksel

Veel amfibieënsoorten gaan wereldwijd achteruit. Het is dus van belang om de staat van de huidige populaties te beoordelen, al is dit gewoonlijk niet eenvoudig met behulp van traditionele methodes. Ze zijn vaak moeilijk te observeren door hun nachtelijke levenswijze en het grote deel van hun leven dat ze ondergronds, onder water of in andere cryptische habitats, zoals in holen of onder boomstronken, doorbrengen. Genetisch onderzoek kan hier een oplossing bieden. Met een eenmalige bemonstering kunnen we bepalen of er sprake is van een lokale populatiestructuur of eerder van verschillende deelpopulaties die met elkaar verbonden zijn door dispersie (metapopulatiestructuur). De laatste jaren wordt genetisch onderzoek ook ingezet om de invloed van het landschap op dispersie na te gaan en meer gerichte behoudsmaatregelen voor te stellen. Hier laten we zien hoe zo’n aanpak werkt, met Vlaamse kustpopulaties van de Rugstreeppad Epidalea (voormalig Bufo) calamita als voorbeeld.
TaalNederlands
TijdschriftNatuur.Focus
Volume16
Exemplaarnummer4
Pagina's (van-tot)152-157
Aantal pagina's7
ISSN1379-8863
StatusGepubliceerd - dec-2017

Thematische lijst

 • Amfibieën en reptielen
 • Soortenbeschermingsplan

EWI Biomedische wetenschappen

 • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

 • amfibieën (Amphibia)
 • Epidalea calamita
 • Rugstreeppad

Geografische lijst

 • duinen
 • kust
 • Vlaanderen

Technologisch

 • genetische technieken
 • statistiek en modellering

Dit citeren