De verzanding van het Zwin: mythe en realiteit.

Elias Van Quickelborne, Alexander Van Braeckel, Sebastian Dan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

944 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftDe Levende Natuur: tijdschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer
Volume119
Exemplaarnummer4
Pagina's (van-tot)148-150
Aantal pagina’s3
ISSN0017-0178
PublicatiestatusGepubliceerd - jul-2018

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Kust en Estuaria
  • Slikken en schorren

Dit citeren