Decadal water balance of a temperate Scots pine forest (Pinus sylvestris L.) based on measurements and modelling

B Gielen, H Verbeeck, Johan Neirynck, D. A Sampson, Frederic Vermeiren, I. A Janssens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  2024 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Decadal water balance of a temperate Scots pine forest (Pinus sylvestris L.) based on measurements and modelling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen