Deployment of a Current Research Information System (CRIS) for internal disclosure of research output

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan proceedings

    307 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Deployment of a Current Research Information System (CRIS) for internal disclosure of research output'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen