Description of a new Eucoryphus species from the island of Corsica, France (Diptera: Dolichopodidae, Hydrophorinae)

Martina H.E. Pusch, Andreas Stark, Marc Pollet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Description of a new Eucoryphus species from the island of Corsica, France (Diptera: Dolichopodidae, Hydrophorinae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie

Aarde en milieuwetenschappen