Development and selection of decision trees for water management: Impact of data preprocessing, algorithms and settings

Gert Everaert, Ine Pauwels, Elina Bennetsen, Peter L. M. Goethals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

1 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftNATURE COMMUNICATIONS
Volume29
Exemplaarnummer6
Pagina's (van-tot)711-723
Aantal pagina’s13
ISSN0921-7126
PublicatiestatusGepubliceerd - 2016

Thematische lijst

  • Oppervlaktewater
  • Kaderrichtlijn Water
  • Verontreiniging
  • Stromende wateren

Dit citeren