Diatom assemblages of non–living substrates in petrifying Cratoneurion springs from lower Belgium

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1698 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftFottea
  Volume15
  Exemplaarnummer2
  Pagina's (van-tot)123-138
  Aantal pagina’s433
  ISSN1802-5439
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2015

  Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Beschermde natuur

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Taxonomische lijst

  • diatomeeën (Bacillariophyceae)

  Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)
  • biodiversiteitsbeleid

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren