Diet of the first settled wolves (Canis lupus) in Flanders, Belgium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

2361 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftLutra (Leiden)
Volume64
Exemplaarnummer1
Pagina's (van-tot)45-56
Aantal pagina’s12
ISSN0024-7634
PublicatiestatusGepubliceerd - 2021

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Natuur & maatschappij
  • Beschermde natuur

Taxonomische lijst

  • zoogdieren (Mammalia)

Dit citeren