Differentiation and Non-Linear Responses in Temporal Phenotypic Plasticity of Seasonal Phenophases in a Common Garden of Crataegus monogyna Jacq.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1613 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftFORESTS
Volume10
Exemplaarnummer4
ISSN1999-4907
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 27-mrt-2019

Thematische lijst

  • Milieu

Dit citeren