Distribution and fate of HBCD and TBBPA brominated flame retardants in North Sea eastuaries and aquatic food webs

S Morris, C Allchin, B Zegers, J. H Haftka, J. P Boon, Claude Belpaire, P. E. G Leonards, S. P. J Van Leeuwen, J de Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  149 Downloads (Pure)
  TaalEngels
  TijdschriftEnvironmental Science and Technology
  Volume38
  Exemplaarnummer21
  Pagina's (van-tot)5497-5504
  Aantal pagina's8
  StatusGepubliceerd - 2004

  Thematische lijst

  • Verontreiniging
  • Vissen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie
  • B740-toxicologie

  Taxonomische lijst

  • palingen (Anguillidae)

  Beleidsmatig

  • aquatisch beheer
  • Kaderrichtlijn Water (KRW)

  Geografische lijst

  • Vlaanderen
  • Nederland
  • Verenigd Koninkrijk

  Dit citeren