Distribution, ecology and status of a threatened species Ischnura intermedia (Insecta: Odonata), new for Europe

Geert De Knijf, David J. Sparrow, Andreas C. Dimitriou, Roger Kent, Heather Kent, Klaus Siedle, Jenny Lewis, Linda Crossley

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Distribution, ecology and status of a threatened species Ischnura intermedia (Insecta: Odonata), new for Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen