Diversity and composition of dead wood inhabiting fungal and bryophyte communities in semi-natural beech forests in Europe

P Odor, J Heilmann-Clausen, M Christensen, E Aude, K. W Van Dort, A Piltaver, I Siller, M. T Veerkamp, Ruben Walleyn, T Standovar, A. F. M Van Hees, J Kosec, N Matocec, H Kraigher, T Grebenc

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Diversity and composition of dead wood inhabiting fungal and bryophyte communities in semi-natural beech forests in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen