Diversity and conservation of terrestrial arthropods in tidal marshes along the River Schelde: A gradient analysis

K Desender, Jean-Pierre Maelfait

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  351 Downloads (Pure)
  TaalEngels
  TijdschriftBIOLOGICAL CONSERVATION
  Volume87
  Pagina's (van-tot)221-229
  Aantal pagina's9
  StatusGepubliceerd - 1999

  Dit citeren