Do we see any changes in the European wide distribution of the humus systems within the long-term forest monitoring programme of ICP Forests?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

421 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s20
PublicatiestatusGepubliceerd - 25-jun-2022

Thematische Lijst 2020

  • Bodem & lucht
  • Bos

Thematische lijst

  • Vermesting
  • Klimaat
  • Natuur- en bosgebieden

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

Beleidsmatig

  • bosbescherming

Geografische lijst

  • Europa

Technologisch

  • veldwerk (observatie en staalname)
  • laboratoriumanalyse

Dit citeren