Documentatie van de Python package om het ecohydrologisch model NICHE Vlaanderen te laten lopen

Johan Van de Wauw, Stijn Van Hoey, Cécile Herr, Dries Adriaens

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

Uittreksel

NICHE Vlaanderen is een hydro-ecologisch model dat de potenties voor (grond)waterafhankelijke vegetatietypes bepaalt op basis van informatie over de (abiotische) standplaatscondities. Met een bijkomende overstromingsmodule kunnen de potenties verder getoetst worden aan de compatibiliteit met een bepaald overstromingsregime. Deze website documenteert het hydro-ecologisch model NICHE Vlaanderen, de overstromingsmodule en de Python package om het model te gebruiken.
Vertaalde titel van de bijdrageDocumentatie van de Python package om het ecohydrologisch model NICHE Vlaanderen te laten lopen
Oorspronkelijke taalEngels
PublicatiestatusGepubliceerd - 30-mei-2018

Thematische lijst

  • Grondwater
  • Verdroging

EWI Biomedische wetenschappen

  • B260-hydro-ecologie

Beleidsmatig

  • ruimtelijk beleid

Technologisch

  • modellering
  • ICT

Vrije trefwoorden

  • NICHE Vlaanderen
  • Ecohydrologie
  • Ecohydrologische modellering
  • Overstromingen

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Documentatie van de Python package om het ecohydrologisch model NICHE Vlaanderen te laten lopen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren