Does matrix resistance influence red squirrel (Sciurus vulgaris l. 1758) distribution in an urban landscape?

Goedele Verbeylen, Luc De Bruyn, F Adriaensen, E Matthysen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1881 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Does matrix resistance influence red squirrel (Sciurus vulgaris l. 1758) distribution in an urban landscape?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Sociale wetenschappen