Draft European Roadmap for Research and Innovation on Nature-based Solutions: WP5 Tast 5.1

M.E. Harrak, F. Lemaître, B. Wilk, A. Reil, P. Berry, S. Naumann, T. MacIntyre, H. Bulkeley, Kris Decleer, F. Declerck, S. Donato, H. Eggermont, T. Freitas, S. McQuaid, K. Verheyen, R. de Vreese, T. Wild

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

721 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
Aantal pagina’s53
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer
  • Bos
  • Water

Thematische lijst

  • Beheer
  • Beleid
  • Soorten en biotopen

Dit citeren