Drought Treated Seedlings of Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q. robur L. and Their Morphological Intermediates Show Differential Radial Growth and Wood Anatomical Traits

Kristine Vander Mijnsbrugge, Arion Turcsan, Eva Erdelyi, Hans Beeckman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1508 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftFORESTS
Volume11
Exemplaarnummer2
ISSN1999-4907
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 24-feb-2020

Thematische Lijst 2020

  • Bos
  • Klimaat

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

Dit citeren