Duurzame bevissing en ecologische inpasbaarheid van de hengelsport: onderzoeksopdracht aminal/bg/v/95.5

M Coussement, Erika Van den Bergh, Jan Breine

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  3065 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een belangrijk aspect van de hengelsport gaat schuil in de magie van het aas en lokaas. Natuurlijk aas en kunstaas worden hier buiten beschouwing gelaten. Wat het bereide aas en lokaas betreft zijn de ideale samenstelling, consistentie, geur, kleur en smaak, hoeveelheid, ideale moment om te voeren regelbare factoren die bijdragen tot het vangstsucces en waarvoor de hengelaar veel creativiteit aan de dag legt om ze te optimaliseren. Het gebruik van aas en lokaas brengt echter eutrofiërende en zuurstofbindende stoffen in het water die de kwaliteit ervan kunnen beïnvloeden. Vooral over de hoeveelheid lokvoer die tijdens een grote wedstrijd in het water terechtkomt worden er nogal eens vragen gesteld. De bedoeling van deze deelactie is een beknopt overzicht te geven van de gebruikte azen en lokazen, de invloed ervan op de waterkwaliteit in de mate van het mogelijke te kwantificeren en te vergelijken met de invloed die andere factoren op de waterkwaliteit uitoefenen. Een poging wordt ondernomen om relevante aanbevelingen te formuleren naar samenstelling van het voeder en naar de omvang van de voederbeurten om de negatieve invloed op de waterkwaliteit minimaal te houden. Naast de waterkwaliteit is er ook het aspect van de kwaliteit van de vis. Deze wordt eventueel beïnvloed door het gebruik van giftige kleurstoffen om aas en lokaas een aantrekkelijke kleur te geven.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s114
  PublicatiestatusGepubliceerd - jan-1997

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Milieu
  • Soorten en biotopen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren