Dwelling in the deep - strongly increased root growth and rooting depth enhance plant interactions with thawing permafrost soil

Gesche Blume-Werry, Ann Milbau, Laurenz M. Teuber, Margareta Johansson, Ellen Dorrepaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftNew Phytologist
Volume223
Exemplaarnummer3
Pagina's (van-tot)1328-1339
ISSN0028-646X
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - aug-2019

Thematische lijst

  • Klimaat

Dit citeren