Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 and Graphoderus bilineatus (Degeer, 1774) in Belgium: a detailed account of the known records (Coleoptera: Dytiscidae)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  1350 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 and Graphoderus bilineatus (Degeer, 1774) are listed as appendix II and IV species of the EU Habitat Directive and the Natura 2000 network. The last confirmed records of D. latissimus and G. bilineatus are from respectively 1921 and 1948 and both species are now considered to be extinct in Belgium. Despite the attention that these two declining species get in Europe, there has never been an account of the known Belgian records and these species have no official status in Belgium. For this article, all the known Belgian records from collections, literature and fiches are compiled and mapped.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftBulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie = Bulletin de la Société royale belge d'entomologie
  Volume151
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)34-39
  Aantal pagina’s6
  ISSN1374-8297
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2015

  Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Beschermde natuur

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Beleid

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B005-dierkunde

  Taxonomische lijst

  • insecten (Insecta)
  • kevers (Coleoptera)

  Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)
  • Natura 2000

  Geografische lijst

  • België

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 and Graphoderus bilineatus (Degeer, 1774) in Belgium: a detailed account of the known records (Coleoptera: Dytiscidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren