Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 and Graphoderus bilineatus (Degeer, 1774) in Belgium: a detailed account of the known records (Coleoptera: Dytiscidae)

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    1791 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 and Graphoderus bilineatus (Degeer, 1774) in Belgium: a detailed account of the known records (Coleoptera: Dytiscidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie