Early vegetation succession and management options on a brackish sediment dike

Frederic Piesschaert, J Mertens, Willy Huybrechts, P De Rache

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1511 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Early vegetation succession and management options on a brackish sediment dike'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Engineering en materiaalwetenschappen