Ecohydrological characterization of a groundwater-fed alluvial floodplain mire

Piet De Becker, M Hermy, J Butaye

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    302 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Ecohydrological characterization of a groundwater-fed alluvial floodplain mire'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen